Vannmengde, trykk og kjørehastighet

Valg av vannmengde vil være avhengig av blant annet sprøytetidspunkt, plantekulturens tetthet, risiko for avrenning/avdrift, sprøyteutstyr og dyser. Det er viktig at væskemengden som velges gir en dekning av målet som er god nok til at man kan forvente tilfredsstillende biologisk virkning.

På etiketten vil du finne hvilke væskemengder og trykk som anbefales for det aktuelle preparatet. Ved sprøyting i tette kulturer (ved vekstregulering, sopp- og insektsprøyting) kan vannmengden (og trykket) med fordel økes og kjørehastigheten settes ned for å oppnå maksimal nedtregning av sprøytevæsken.

Når det skal sprøytes mot grasugras tidlig i sesongen kan væskemengden reduseres noe, samtidig er lav framdriftshastighet og fin forstøvning viktig for å sikre god dekning.

Ved sprøyting tidlig om morgenen på duggvåte planter bør man benytte laveste anbefalte vannmengde. Ved bruk av luftassisterte sprøyter kan væskemengden reduseres etter erfaring, men det er viktig at dose per areal ikke forandres.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG