Sencor SC

Bruksområde

Mot frøugras i gulrot og poteter.

Virkeområde

Mot ettårige ugrasarter som balderbrå, dåarter, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, minneblom, rødtvetann, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve, åkerstemorsblom, åkersvineblom, åkerveronika samt korsblomstrede ugrasarter som gjetertaske, oljevekster, pengeurt, åkersennep m. fl.

Virksomt stoff

Metribuzin 705 g/kg

Virkemåte

Sencor SC har både blad- og jordvirkning med bred og god effekt mot en rekke ettårige ugrasarter. Preparatet virker på ugraset ved opptak gjennom blad og rot. Opptak i blad gir sikrest virkning, og sprøyting under gode vekstforhold på ugrasets frøbladstadium anbefales. I tillegg har Sencor spirehemmende virkning (jordvirkning) som er avhengig av jordfuktighet, humusinnhold og dose.

Sencor SC kan brukes alene eller i blanding med andre preparater avhengig av kultur og ugrasarter. Preparatet kan brukes både før og etter at kulturplantene har spirt.

 

Last ned brosjyrer om Sencor her:

  •  Fundamentet mot ugras i potet

Sencor SC

Last ned sikkerhetsdatablad