Ascra Xpro

Bruksområde

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst og vårhvete, rug og rughvete.

Virkeområde

Ascra Xpro er godkjent brukt mot hvetebladprikk(Septoria tritici), hvetebrunflekk(DTR) og brunrust i hvete, dvergrust i bygg, meldugg i bygg, rug og rughvete, grå øyeflekk i bygg og rug, byggbrunflekk og spragleflekk i bygg, brunrust, hvetebladprikk og hvetebrunflekk i rughvete og havrebrunflekk i havre.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

Senest 5 uker før høsting.

Virksomt stoff

Bixafen 65 g/l

Fluopyram 65 g/l Protiokonazol 150 g/l

Virkemåte

Ascra Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI), fluopyram (SDHI) samt protiokonazol, og har en systemisk virkning i plantene. Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Ascra Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene.

Ascra Xpro inneholder 3 virksomme stoffer hvorav to fra den kjemiske gruppen SDHI, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Ascra Xpro virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og denne tre-komponenten er det mest bredtvirkende ferdigblanda soppmidlet vi har på det norske markedet. Ascra Xpro er i Xpro-familien den beste løsningen der det bare skal soppbehandles èn gang per år. 

 

Forebygging av resistens

Protiokonazol tilhører den kjemiske gruppen triazolinthioner, mens bixafen tilhører den kjemiske gruppen carboxamiderFluopyram tillhører den kjemiske gruppen pyridinyl-etyl-benzamider. Ved å benytte tre ulike virkningsmekanismer i samme produkt reduseres risikoen for at sopper utvikler resistens overfor soppmidlet.

Generelt anbefales det å ta følgende forholdsregler for å redusere risikoen for utvikling av resistens: 1. Maksimalt 1 behandling med Ascra Xpro EC 260 per sesong. 2. Bruk Ascra Xpro etter varsel eller så tidlig som mulig i infeksjonsforløpet. 3. Med jevne mellomrom anbefales det å bruke produkter med andre virkningsmekanismer som er effektive mot spesifikke soppsykdommer. 4. Bruk doseringer, som gir en effektiv bekjempelse.

Ascra Xpro

Last ned sikkerhetsdatablad