Attribut Twin

Bruksområde

Attribut Twin kan brukes mot ugras i høst og vårhvete om våren.

Virkeområde

Attribut Twin har god virkning mot ulike faksarter, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale, balderbrå, dylle, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, tungras, vassarve, åkergull, åkerminneblom og åkersennep. Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, rødtvetann, smånesle, tistel, tunrapp, vindelslirekne, åkerstemorsblomst og åkersvineblom. Attribut Twin har noe effekt mot jordrøyk samt noe men variabel effekt mot knereverumpe.

Virksomt stoff

En salgsenhet inneholder 2 x 300 g Attributt SG 70 og 500 ml Hussar OD.

Propoksykarbazon 700 g/kg
Jodsulfuron 100 g/l

Virkemåte

Attribut Twin består av de virksomme stoffene propoksykarbazon (Attribut SG 70) og jodsulfuron (Hussar OD). Propoksykarbazon har både blad- og jordvirkning. Det virksomme stoffet transporteres oppover og nedover i planten og fordeles i både overjordiske og underjordiske plantedeler. Slik bekjempes også planter med underjordiske vekstsystem. Tilveksten hos ugrasplanten hemmes ved at biosyntesen av de viktige aminosyrene isoleucin og valin forstyrres. Noen dager etter behandling mister ugraset evnen til å ta opp næringsstoffer og vann, og konkurrerer ikke lenger med kulturveksten. I løpet av 10-15 dager sees en gulfaring av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så visne vekk i løpet av de neste 2-4 ukene.

Hussar OD inneholder en safner (mefenpyrdietyl) som gjør at kornet ikke påvirkes av de virksomme stoffene. Derfor skal alltid Attribut SG 70 blandes med Hussar OD. I tillegg til effekten fra safneren utvider Hussar OD virkeområde slik at Attribut Twin også virker godt mot en rekke 2-frøbladede ugras.

 

Forebygging av resistens

Propoksykarbazon (Attribut SG 70) og jodsulfuron (Hussar OD) er begge ALS hemmere, er derfor ingen resistensbryter mot SU resistens.  Propoksykarbazon vil imidlertid være resistensbryter for floghavremidler.

Resistens mot et ugrasmiddel kan utvikles ved at motstandsdyktige enkeltplanter av en art oppformeres, som følge av seleksjon etter ensidig bruk av preparater med lik virkningsmekanisme i flere år. De resistente ugrasindividene vil ikke kunne bekjempes tilfredsstillende av disse midlene. Disse ugrasartene kan derfor bli dominerende ugras i åkeren dersom midler med den samme virkningsmekanisme fortsatt blir brukt ensidig. For å motvirke resistensutvikling, må en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme.

Attribut Twin

Last ned sikkerhetsdatablad