Teldor WG

Bruksområde

Mot soppsykdommer i kirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær og jordbær, tomat, veksthusagurk, prydplanter og paprika under oppal.

Virkeområde

Mot gråskimmel og grå monilia og gul monilia.

Behandlingsfrist

senest 4 uker før høsting i plomme
senest 14 dager før høsting i sur- og søtkirsebær, bringebær
senest 14 dager før høsting i jordbær i veksthus og plasttunnel
senest 7 dager før høsting i jordbær på friland
senest 3 dager før høsting i tomat og veksthusagurk
før kartdanning i øvrige bærvekster

Virksomt stoff

Fenheksamid 500 g/kg

Virkemåte

Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning og lang virkningstid.

Forebygging av resistens

Det kan ikke utelukkes at det opptrer soppraser som er resistente mot Teldor. For å motvirke utvikling av resistens bør Teldor brukes i kombinasjon med andre soppmidler med andre virkningsmekansimer. Teldor kan maksimalt brukes to ganger i samme kultur per vekstsesong.

Teldor påvirker nyttefauna i liten grad og er derfor egnet til bruk i integrerte bekjempelsesprogram.

Teldor WG

Last ned sikkerhetsdatablad