Aviator Xpro

Bruksområde

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst og vårhvete, rug og rughvete.

Virkeområde

Mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunfl ekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, dvergrust, gulrust og Fusarium- arter som går i akset på korn.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

Senest 5 uker før høsting.

Virksomt stoff

Bixafen 75 g/l
Protiokonazol 150 g/l

Virkemåte

Aviator Xpro som består av to virkestoffer med systemisk virkning som tas raskt opp av kornplantenes blad og transporteres oppover i planten. Det virksomme stoffet bixafen hemmer respirasjonen i soppenes celler, mens det virksomme stoffet protiokonazol hemmer oppbyggingen av soppenes cellemembraner. Aviator Xpro virker forebyggende og kurativt, og gir ny tilvekst et visst vern. Regn 1- 2 timer etter sprøyting påvirker ikke Aviator Xpro sin biologiske virkning. Best virkning oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium, og behandling bør derfor foretas ved begynnende angrep eller etter utslag i risiko- baserte prognosemodeller. Aviator Xpro inneholder 2 virksomme stoffer som virker forskjellig på livsprosessene til soppen. Dette reduserer faren for utvikling av resistens mot midlene. Virkningstiden avhenger av faktorer som behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadium på kulturen, veksthastighet, infeksjonstrykk m.m.

Forebygging av resistens

Protiokonazol tilhører den kjemiske gruppen triazolinthioner, mens bixafen tilhører den kjemiske gruppen carboxamider. Ved å benytte to ulike virkningsmekanismer i samme produkt reduseres risikoen for at sopper utvikler resistens overfor soppmidlet.

Generelt anbefales det å ta følgende forholdsregler for å redusere risikoen for utvikling av resistens:
1. Maksimalt 1 behandling med Aviator Xpro EC 225 per sesong.
2. Bruk Aviator Xpro eller andre carboxamid-holdige produkter etter varsel eller så tidlig som mulig i infeksjonsforløpet.
3. Med jevne mellomrom anbefales det å bruke produkter med andre virkningsmekanismer (alene eller i tankblanding) som er effektive mot de aktuelle soppsykdommene.
4. Bruk doseringer (både av carboxamid og blandingspartner), som gir en effektiv bekjempelse.

Aviator Xpro

Last ned sikkerhetsdatablad