Hestehov

Tussilago farfara, Kurvplantefamilien

Biologi og kjennetegn:
Planten er flerårig med krypende jordstengler som er kraftig forgreinet. Frøplanten har lansettformet, helrandet og stilket blad. Varige blad er ovale til eggformet med svakt taggete bladkant. Frøplantene utvikler bladrosett. Vegetativ utvikles blomsterknoppene på underjordisk stengel og spirer tidlig om våren. Blomstene er gule og hver plante danner ca 3500 frø. Frøene har fnokk og spres lett med vind. Bladene vokser frem første etter blomstring.

Vokseplass:
Tung, fuktig leirrik jord.

Forekomst:
Hestehov opptrer som ugras i eng og beite og andre åkerkulturer. Spredning spesielt med jordstengler. Kan være problematisk ved redusert jordarbeiding på leirjord.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG