Kornsnutebille (Sitophilus granarius)

Kornsnutebille er sort/brun og 3-5 mm lang. Munndelen sitter på enden av en lang snute og gir billen sitt karakteristiske utseende. Hunnen borer et hull midt i kjernen og eller deretter ett egg i hvert av hullene. Larven utvikler seg deretter inne i kornet, hvor dens ånding medfører fuktighet og varme, som igjen kan føre til uønsket soppvekst i kornet på lager. Den voksen billen gjør bare liten skade ved at den gnager på kornene.

 

Vertsplanter:

Ikke aktuell som skadegjører i Norge

 
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG