Jordfly (Agrotis segetum)

Jordfly har brunlige vinger med tydelige «uglemerker» og et vingespenn på ca. 4 cm.
Larvene er gråbrune og blir 4-5 cm når den er ferdig utvokst. Jordfly overvintrer som voksen larve i jorden. Etter et kort puppestadium klekkes voksne jordfly tidlig om sommeren. Eggene legges medio juni. Etter klekking får vanligvis larveangrep en stigende synlighet i takt med larvenes vekst. Jordflylarver angriper en rette rotvekster. Larven angriper primært de underjordiske plantedelene hvor den gnager ganger. De alvorligste angrepene skjer i svært tørre perioder i løpet av høsten.

 

Vertsplanter

Rødbete og gulrot, men kan også gjøre skade i kålvekster, løk, purre, salat mfl.


 

Under finner du en oversikt over Bayer produkter som har effekt mot jordfly.

For mer informasjon om hvilket produkt som er aktuelt i din kultur; klikk på bildene og les mer om bruksbetingelsenen til de enkelte produktene.

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG