Tørrflekksjuke (Alternaria solani)

Soppen danner små spredte flekker på bladene. Symptomene vokser raskt sammen til større mørkebrune tørre bladflekker. I flekkene sees for det meste karakteristiske konsentriske ringer. Det infiserte området er skarpt adskilt fra de friske delene av bladet. De nedre bladene angripes først. Sykdommen kan blant annet forveksles med tørråte og gråskimmel. På knollene viser infeksjon seg som små tørre og råtnende innsunkede flekker.

 

Vertsplanter

Potet, tomat, paprika og andre Solanum arter.


 
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG