Kulturer i landbruket

Potet

For å få mest mulig ut av potetavlingen må alle beslutninger og tiltak optimeres. Beising av settepoteter er et godt utgangspunkt. Utover vekstsesongen må man være nøye med bekjempning av ugras, tørråte og evt sugende insekter for å få de beste resultatene. » mer

Skurtreskere høster et hvetemark. Støvsky.

Korn

Sopp, ugras og insekter er alle skadegjørere som kan påvirke avling og kvalitet i korn. God planlegging av plantevern i forkant av sesongen gir bedre forutsetninger for å oppnå gode resultater! » mer

Flot gul rapsmark. Hvid bygning i baggrunden

Oljevekster

Et stort angrep av rapsglansbiller kan ødelegge hele avlingen. Billene flyr inn i åkeren når varmen kommer og spiser på knoppene slik at det ikke utvikles blomster.
Det lønner seg også å være oppmerksom på om det er behov for å behandle oljevekstene mot storknollet råtesopp, som har spesielt gode forhold for etablering dersom det regner når kronbladene faller av.
» mer

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon

Crop Compendium

Your Expert Knowlegde Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG