Fusariose i korn (F.culmorum, F.avenaceum, F.graminearum, F.poa og Microdochium nivale)

Aksfusariose karaktiseres av tvangsmodne småaks og kan i tillegg ha et lyserødt – orange belegg av sporer. Senere ser man små skrumpne korn. Soppen produserer mykotoksiner som kan forringe kornets kvalitet. Smitte skjer i forbindelse med fuktig vær under blomstring.
Spirings-fusariose kan føre til forsinket fremspiring, redusert plante tall og svekkede planter
Fusarium-fotsyke gir mørkebrune misfarginger omkring stråets basis på modne planter.

 

Vertsplanter

Hvete

   

 

Under finner du en oversikt over Bayer produkter som har effekt mot fusarium.

For mer informasjon om hvilket produkt som er aktuelt i din kultur; klikk på bildene og les mer om bruksbetingelsenen til de enkelte produktene.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG