Erteflekk (Ascochyta pisi)

Erteflekk forårsakes av flere sopper, derfor kan symptomene også være forskjellige. På blader og belg opptrer først små mørke prikker. Disse vokser til større gråbrune flekker i et ringformet mønster som sent i angrepet kan skifte fra brun til fiolett i farge. Symptomer på stengelen kan være langstrakte flekker. Sykdommen angriper alle deler av planten, også underjordiske.

Vertsplanter

Erter og andre arter i ertefamilien.

aertesyge

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG