Rødsvingel (Festuca rubra)

 

Slirehinne: Svært kort, butt, 0,2-0,5 mm.
Bladører: Mangler.
Bladstilling i skuddet: Bladplaten er brettet i skuddet.
Bladslire: Rund. Eldre bladslirer er åpne med spredte hår.
Bladplate: Trådformede, myke og glatte blad.
Blomsterstilling: Åpen, ofte med ensidig topp. Småaks med 4-7 rødaktige blomster med korte agner.

Beskrivelse: Matte dannende flerårig ugras med utløpere. Brukes i dyrkning.

   

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG