Her finner du vertøy til det daglige arbeidet med plantevern og planlegging av sprøytearbeid. Her ligger det bilder og beskrivelse av de vanligste ugras, insekter og sykdommer. Har du ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt.

Grasugras

Se bilder og les om de vanligste grasugras-artene i Norge. » mer

Insekter

Se bilder og les om de vanligste skadeinsektene i Norge. » mer

Sykdommer

Se bilder og les om de vanligste plantesykdommene i Norge. » mer

Utviklingsstadier

Se bilder av utviklingsstadiene til de viktigste landbrukskulturene i Norge. » mer

Tofrøbladet ugras

Se bilder og les om de vanligste tofrøbladede ugrasartene i Norge. » mer

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG