Imprint

Ansvarlig utgiver:

Bayer AS
Postboks 193
NO – 1325 Lysaker
Norge

Telefon: +47-23130500
E-post: 
sentralbord.norge@bayer.com

Registrert kontor: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Org.nr: 911268647

Copyright © Bayer AS og Bayerkonsernet
Avbildede personer på nettsiden er modeller.