Requiem Prime

Bruksområde

Requiem Prime kan brukes mot trips, mellus og spinnmidd på agurk, squash, melon, paprika og aubergine, samt trips i jordbær i veksthus.

Virksomt stoff

Terpenoidblandning QRD 460 135,5 gram per liter.

Virkemåte

Requiem ® Prime inneholder terpenoid QRD 460, en blanding av tre terpener: α-Terpinene, p-Cymene, d-Limonene. Terpenoidblandingen stammer opprinnelig fra planten sitronmelde (Chenopodium ambrosioides).

For å forsvare seg mot planteeetere og patogener frigjør planter naturlig en rekke flyktige forbindelser blant annet alkoholer, terpener og aromatiske luktstoffer. Disse forbindelsene kan virke avskrekkende eller ha direkte toksiske effekter på skadedyr, eller de kan tiltrekke seg nyttedyr som ernærer seg på skadedyrene.

Requiem Prime er et biologisk kontaktmiddel med umiddelbar virkning på trips, mellus og spinnmidd. Requiem Prime påvirker insektenes mobilitet og åndedrett.

Det er ingen langtidseffekt av produktet.


For mer informasjon om produktet se etikett, sikkerhetsdatablad og brosjyre.