Prydplanter

Bayer CropScience har også noen produkter som kan brukes i prydplanter (veksthus og friland) og i planteskoler. Trykk inn på de ulike produktene for å finne mer om bruksområde og bruksbetingelser.

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon

Crop Compendium

Your Expert Knowlegde Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG