Englodnegras (Holcus lanatus)

 

Slirehinne: 2-3 mm tverravhugget eller frynsete

Bladører: Mangler.
Bladstilling i skuddet: Bladplaten er rullet i skuddet.
Bladslire: Åpen, rund, dunhåret, blågrøn bladslire. Øvre bladslire er oppsvulmet.
Bladplate: Matt, blågrønn, dunhåret smale blad med tydelig kjøl. Klebrig ved berøring.
Blomsterstilling: Tett, slank topp med mange toblomstrene småaks. Den øverste blomsten har kort, kork formet agn.

Beskrivelse: Tett tue dannende og flerårig. Ganske kraftig men mykt gras. Trives på næringsfattige og halvfuktige steder.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG