Spraglet gråvikler (skyggevikler) (Cnephasia interjectana)

Skyggevikler er en liten brunlig sommerfugl. Larven er brungrå og blir ca. 2 mm lang. Larven overvintrer i skogkanter el, og føres med vinden inn i kulturen om våren. Larven vikler sammen toppskuddet med et hvitt spindelvevaktig spinn og spiser på blomsterknoppene, slik at det går ut over belgsetting. Etter noen uker forpupper larven seg i jorden, og den voksne sommerfuglen kommer frem i juli. Den legger så egg i skogkanter hvor larven så overvintrer. De kraftigste angrepene ser man i kanten av åkeren.

 

Vertsplanter


Larven kan angripe mange ulike arter, for eksempel jordbær, rips, solbær, belgvekster og korsblomstrede vekster

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG