Stor skulpesopp (Alternaria brassicae)

På kimbladene viser angrepet seg som små 1mm store flekker. På eldre blader dannes runde, sortbrune og klart avgrensede flekker. I flekkene sees vekselsvis lyse og mørke ringer. Ved kraftige angrep faller de visne bladene av. På skulpene sees først sorte prikker som senere brer seg ut med ringer. Soppen angriper alle deler av planten.

 

Vertsplanter

De fleste korsblomstrede kulturer

   

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG