Storkvein (Agrostis gigantea)

 

 

Slirehinne: Svært lang, opp til 6 mm. Avhugget og sagtannet.
Bladører: Mangler.
Bladstilling i skuddet: Bladplaten er rullet i skuddet.
Bladslire: Åpen, rund og glatt bladslire.
Bladplate: Matt grønne brede blad med tydelig ribber og uten hår.
Blomsterstilling: Store vid topp med mange en blomstrende småaks uten ang.

Beskrivelse: Høyt flerårig tuedannende gras med korte utløpere. Trives på næringsrik jord, beiter og i vegkanter.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG