Previcur Energy

Bruksområde

Mot soppsykdommer i salat, frilandsagurk, kålvekster under oppal, oppal av agurk, blomkål, hodekål, brokkoli, rosenkål, kinakål, salat og tomat og i agurk og tomat i veksthus.

Virkeområde

Mot salatbladskimmel (Bremia lactucae), agurkbladskimmel (Pseudoperonspora cubensis), kålbladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) samt mot Pythium spp. (algesopper) som eksempelvis gir rotbrann og rotråte. Det kan forventes sideeffekt mot en rekke andre eggsporesopper (Oomyceter) herunder arter av Phytophthora. For å sikre god kontroll med sykdommer forårsaket av eggsporesopper skal Previcur Energy brukes forebyggende.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 14 dager før høsting i salat
senest 3 dager før høsting i agurk og tomat
under oppal i kålvekster

Virksomt stoff

Propamokarb- fosetylat 840 g/l

Virkemåte

Previcur Energy er et systemisk soppmiddel som inneholder propamokarb- fosetylat og effektivt beskytter røtter og overjordiske plantedeler mot eggsporesopper. Previcur Energy har direkte effekt ved å motvirke mycelvekst/ inntrengning samt sporeproduksjon og -spiring, og en indirekte effekt som stimulerer plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme vekst.

Forebygging av resistens

Resistens mot et soppmiddel eller andre midler med samme virkningsmekanisme kan oppstå etter gjentatt bruk av midlet eller andre midler med samme virkningsmekanisme. For å motvirke resistensutvikling, må en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme. Selger påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade som følge av feilaktig bruk av produktet, og står ikke ansvarlig for manglende effekt ved en eventuell dannelse av resistens mot produktet.

Propamokarb- fosetylat har multi-site virkning, og er derfor velegnet som en del av en strategi for å unngå oppbygging av resistens.

Previcur Energy

Last ned sikkerhetsdatablad