Proline EC 250

Bruksområde

Mot soppsykdommer i korn og oljevekster.

Virkeområde

mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk (DTR), rust, aksfusariose og storknolla råtesopp.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 5 uker før høsting av korn, raps og rybs

Virksomt stoff

Protiokonazol 251 g/l

Virkemåte

Proline EC 250 inneholder det aktive stoffet protiokonazol som
er en triazollignende ergosterolhemmer, og som tilhører den kjemiske
gruppe triazolinthion. Proline EC 250 har systemisk virkning, tas raskt opp i bladet og fordeles jevnt i plantas bladverk. Preparatet har lang virkningstid og brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varslinga gir råd om å sprøyte. Proline tilhører en ny genrasjon triazol og er en effektiv resistensbryter som kan brukes alene eller i blandinger.

Forebygging av resistens

Gjentatt behandling med samme preparat eller preparat medsamme virkningsmekanisme kan gi økt risiko for utvikling av resistens. For å unngå resistensutvikling, anbefales det å benytte preparater med andre virkningsmekanismer med jevne mellomrom. For eksempel ved tankblanding med andre produkter eller ved skifte av preparat. Da det ikke kan utelukkes at sopper utvikler resistens mod Proline EC 250, kan tilvirker og importør ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader eller manglende virkning som dette kan medføre.

Proline EC 250

Last ned sikkerhetsdatablad