Delaro SC 325

Bruksområde

Mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg.

Virkeområde

Mot stråknekker, mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk, hvetebladprikk, rust, aksfusarioser, snømugg og trådkølle.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 5 uker før høsting i korn

Virksomtstoff

Trifloksystrobin 150 g/l
Protiokonazol 175 g/l

Virkemåte

Delaro SC 325 består av to virkestoffer (protiokonazol + trifloksystrobin) og har systemisk virkning. Ved å benytte to ulike virkningsmekanismer i samme produkt reduseres risikoen for at sopper utvikler resistens overfor soppmidlet. Preparatet tas raskt opp av kornplantenes blad og transporteres oppover i planten. Delaro virker forebyggende og kurativt, og gir ny tilvekst et visst vern. Best virkning oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium.

Resistens

Det anbefales det å ta følgende forholdsregler for å redusere risikoen for resistens:
1. Maksimalt 2 behandlinger med Delaro eller andre strobilurinholdige produkter per sesong.
2. Bruk Delaro eller andre strobilurinholdige produkter forebyggende eller så tidlig som mulig i infeksjonsforløpet.
3. Bland rene strobiluriner med midler som har en annen virkningsmekanisme og som er effektive mot de relevante soppsykdommene. Delaro er en ferdigformulering av to aktivstoffer med forskjellige virkningsmekanismer og oppfyller derfor dette kravet.
4. Bruk doser (både av strobilurin og blandingspartner), som gir effektiv bekjempelse.

Delaro SC 325

Last ned sikkerhetsdatablad