Sprøyteteknikk

Riktig bruk av plantevernmidler er viktig for å få god virkning mot den aktuelle skadegjøreren, sikre arbeidsmiljøet og hindre avdrift og punktutslipp.

Etiketten beskriver hvordan plantevernmiddelet skal brukes på en sikker måte. Det er derfor viktig å sette seg inn i bruksbetingelsene som gjelder for preparatet før sprøytearbeidet starter.

I tillegg er det viktig å ha gode rutiner for sprøytearbeidet og sørge for at sprøyteutstyret er i god stand. I menyen til venstre finner du nyttig informasjon om sprøyteteknikk.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG