Koloradobille (Leptinotarsa decemlineata)

Koloradobillen har karakteristiske guledekkvinger med fem sorte striper på hver. Billen er ca. 1 cm lang. Larven er ca. 12 mm lang, er rød med to rekker sorte prikker på hver side. Billen overvintrer i jorden. Om våren oppsøker den nye potetåkeren hvor den legger Orange egg på undersiden av bladene. Både biller og larver ernærer seg av bladmassen. Når larven er utvokst kryper den ned i jorden og forpupper seg. Koloradobillen inngår på listen over farlige skadegjørere i forskriftene for innførsel av planter og plantedeler til Norge.

 

Vertsplante

Potet og tomat. Koloradobille er per i dag ikke funne på friland i Norge

 
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG