Kornsmeller (Agriotes spp.)

Kornsmellere dekker tre ulike arter som både som voksen og larve er svært like hverandre. De legger sine egg i grasdekt mark, og larvene utvikler seg igjennom en fireårs periode. Smellerlarvene (kjølmark) er gulbrune og blir ca. 2,5 mm lange.. de er følsomme for uttørking, og oppholder seg derfor utelukkende nede i jorden.  Larvene er svært allsidige, men de største skadene sees normalt i dyrket mark 1-3 år etter pløying av flerårig grasmark. Skadene blir størst på de små plantene, og sees som helt eller delvis avgnagde røtter/stengler.

 

Vertsplanter:

Gras, korn og potet men også kål, Kålrot, erter og bete.

   

 

Under finner du en oversikt over Bayer produkter som har effekt mot smellerlarver.

For mer informasjon om hvilket produkt som er aktuelt i din kultur; klikk på bildene og les mer om bruksbetingelsenen til de enkelte produktene.

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG