Engrapp (Poa pratensis)


 

Slirehinne: Kort og avrundet. 1-3 mm.
Bladører: Mangler.
Bladstilling i skuddet: Bladplaten er brettet i skuddet.
Bladslire: Sammentrykt nederst. Ellers glatt bladslire med svak kjøl.
Bladplate: Mørkegrønn eller blåaktig blad som er jevnt brede i hele lengden. Avhugget i en båtformet spiss. Blank underside med kjøl.
Blomsterstilling: Åpen topp med få greiner. Småaks med 3-5 blomster og ofte fiolett-aktig farge. Uten agn.  

 

Beskrivelse: Lett tue dannende gras med utløpere. Trives på dyrket mark, eng vegkant og beitemark. Brukes i dyrkning


   

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG