Fenix

Bruksområde

Mot ugras i poteter, gulrot, erter, løk, dill og kruspersille/bladpersille.

Virkeområde

Mot gjetertaske, klengemaure, meldestokk, pengeurt, smånesle, vassarve, frøplante av dylle, åkergull og åkerminneblom. Effekten er god mot balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, veronika, åkerstemor, knereverumpe og tunrapp. 

Virksomt stoff

Aklonifen 600 g/l

Virkemåte

Fenix er et jordvirkende kontaktmiddel, og ugrasplanten blir eksponert for midlet i det den vokser gjennom jordsjiktet. Etter noen dager stopper veksten og ugrasplantene visner og dør. Virkningen er best når det sprøytes på nyspirt eller spirende ugras. Radrensing/hypping etter sprøyting ødelegger ugrasvirkningen.

 

 

Last ned brosjyrer om Fenix her:

 

Fenix

Last ned sikkerhetsdatablad