Serenade ASO

Bruksområde

Serenade ASO er tillatt brukt mot soppsykdommer i potet, korn, raps og ryps, tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær og
bringebær og planteskoleplanter på friland, i veksthus og plasttunnel og i gulrot og løk på friland.

Virkeområde

Serenade ASO har effekt mot svartskurv, hvetebladprikk, mjøldogg, gulrust, byggrust, gråøyeflekk, byggbrunflekk,
gråskimmel, alternaria, løkgråskimmel og storknolla råtesopp.

Behandlingsfrist

Serenade ASO har ikke behandlingsfrist og kan brukes helt frem til høsting i de kulturene hvor det er aktuelt.

Virksomt stoff

Serenade ASO inneholder mikroorganismen Bacillus amyloliquefaciens (tidligere subtilis) (basert på naturlig forekommende Bacillus amyloliquefaciens QST 713) og er klassifisert under FRAC kode 44.

Virkemåte

Serenade ASO skal brukes forebyggende mot soppsykdommer. Bakterien virker ved å hindre soppvekst ved å konkurrere med skadesoppen om plass og næring på kulturveksten. Serenade ASO har direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot soppsykdommer.

Last ned brosjyrer om Serenade ASO her:

 

Serenade ASO

Last ned sikkerhetsdatablad

Last ned brosjyre

Last ned brosjyre