Betanal SE

Bruksområde

Mot mot ugras i fôrbete, rødbete og jordbær.

Virkeområde

Betanal SE virker mot de fleste tofrøblada frøugras, blant annet klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, inntil
de har 2 varige blad. Mot tungras og tunrapp kan virkningen ofte være dårlig.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

Før blomstring eller etter høsting i jordbær

Virksomtstoff

Fenmedifam 150 g/l

Virkemåte

Betanal SE er et kontaktvirkende bladherbicid som tas opp gjennom grønne plantedeler og virker på oppspirt ugras. Virkningen viser seg 4- 8 dager etter sprøyting som en avblekning av bladene. Symptomene er først synlig mellom nervene og ved bladranden, og senere på hele bladet før planten etterhvert dør.

Betanal SE

Last ned sikkerhetsdatablad