Valg av dyser

Valg av dyser har stor betydning for et sikkert og effektivt sprøyteresultat. Dysenes oppgave er å gi en bestemt mengde sprøytevæske ved gitt trykk og kjørehastighet. De skal forstøve sprøytevæsken til den dråpestørrelsen som er ønskelig, gi god væskefordeling og plassere væska på rett sted.

I følge regelverket skal dysene som brukes være i henhold til ISO standarden. Det betyr at dyser med samme nummer og farge har samme ytelse ved samme trykk uavhengig av fabrikat. Det anbefales også at alle dyser som monteres på sprøyta er av samme fabrikat, type, størrelse og materiale. Husk også å montere dryppvern.

Det er viktig å være klar over at dysene slites ved bruk. Dyseslitasje kan føre til at væskemengden øker selv om trykket er det samme. Dermed vil spredebildet forandre seg og væskefordelingen blir dårligere. God rengjøring er viktig, følg godt med på spredebildet og bytt dyser ved behov.

På etiketten vil du finne anbefalinger om valg av dysetype, trykk, hastighet og vannmengde ved bruk av det aktuelle preparatet.

Vanlig flatdyse gir en god væskefordeling og dekker sprøytemålet effektiv. Dysene danner et trekantet spredebilde og tilnærmet trekantet fordeling av væska som gjør at dysen egner seg godt på en spredebom med overlapp fra flere dyser.

LowDriftdyse reduserer antallet svært små dråper, gir mindre følsomhet for vind og dermed mindre avdrift. LowDrift dyser kan brukes til konvensjonelle sprøyter under de fleste forhold uten at det går utover ønsket biologisk effekt.

Injektordyse (minidrift dyse) blander luft med sprøytevæske og lager svært store dråper. På denne måten reduseres avdriften betydelig. Disse dysene kan brukes når timingen er avgjørende for sprøytearbeidet, men er lite egnet for nyspirt ugras.

I tillegg finnes det andre dysetyper (for eksempel keramisk runddyse, even-spray dyse, refleksdyse og virveldyse) som gjerne brukes til mer spesialiserte sprøyteoppgaver.


Link til aktuelle dyseprodusenter:

http://www.hardi.dk/da/Products.aspx

http://www.teejet.com/english/home/products/spray-products.aspx

http://www.finisterra.no/index.php?page=5&pg=6

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG