Hva betyr forkortelsen - formulering av plantevernmidler

Det er mange som lurer på hva forkortelsen i produktnavnet står for. Produkter kan for eksempel hete Hussar OD, Atlantis WG, Proline EC, Betanal SC osv. Forkortelsen beskriver produktes formulering, og sier blant annet noe om hvordan produktet løser seg i vann. Under finner du en oversikt over aktuelle forkortelser.

CS

Capsule suspension
Kapselsuspensjon
 

DF

Dry flowable
Minigranulat
 

EC

Emulsifiable concentrate
Et flytende konsentrat som gir emulsion i vann
 

EW

Emulsion, oil in water
Emulsion, olje i vann
 

FS

Flowable concentrate for seed treatment
Suspension for våtbeising
 

OD

Oily dispersable
Olje dispergering
 

SC

Suspension concentrate
Flytende konsentrat som gir suspensjon i vann
 

SG

Water soluble granules
Vannløselig granulat
 

SL

Soluble concentrate
Vannløselig konsentrat
 

SP

Water soluble concentrate
Vannløselig
 

T (TB)

Tablet
Tablett som løser seg opp og gir suspensjon i vann
 

WG

Waterdispersible granules
Granulat som løser seg opp og dispergeres (finfordeles) i vann
 

WP

Wettable powder
Pulver som gir suspension i vann

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG