• Insektmiddel

    Decis Mega EW 50

     » mer


Decis Mega EW 50

Bruksområde

Mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter, grønnfôrvekster, gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk. Jordbær, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland og prydplanter i planteskoler, i grøntanlegg og i veksthus.

Virkeområde

Decis Mega EW 50 er et pyretroid med virkning mot de fl este insekter. Preparatet er skadelig for rovmidd og nytteinsekter. Decis Mega EW 50 er skånsomt mot planter, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Utfør derfor en prøvesprøyting før et stort antall verdifulle planter behandles hvis det mangler erfaring med arten og sorten.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest før blomstring i jordbær og bringebær på friland
senest 45 dager før høsting i oljevekster
senest 30 dager før høsting i korn, mais og rødbete
senest 14 dager før høsting i potet, erter, bønner hodekål, knutekål og stikkelsbær
senest 7 dager før høsting i alle andre mat- og fôrvekster
senest 3 dager før høsting i frilandsagurk

Virksomtstoff

Deltametrin 50 g/l

Virkeområde

Decis Mega EW 50 er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter.

Forebygging av resistens

Resistens mot pyretroider er kjent hos noen populasjoner av ferskenbladlus, agurkbladlus, veksthusmellus, bomullsmellus, jordbærsnutebille, rapsglansbille og potetsikade i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette fi nnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppen pyretroider maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre (1 gang for bladlus). Ved behov for ytterligere behandlinger skal det brukes et middel fra minst en annen middelgruppe før ny behandling med Decis Mega EW 50. I de tilfellene der det ikke finnes alternativer til pyretroidene, skal pyretroider maksimalt brukes 3 ganger per vekstsesong eller produksjonsomløp (hold). Det maksimale antall behandlinger med Decis Mega EW 50 som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen må ikke overskrides.

Decis Mega EW 50

Last ned sikkerhetsdatablad