DFF SC 500

Bruksområde

DFF SC 500 er tillatt å bruke mot ugras i vårbygg, høstbygg, vårhvete, høsthvete, havre, rug og rughvete.

 

Virkeområde

Det er kun tillatt å bruke DFF SC 500 til behandling om våren.

 

Virkemåte

DFF SC 500 inneholder diflufenikan som binder seg til jordpartiklene og danner en "film" på overflaten. Diflufenikan er i hovedsak kontaktvirkende og tas opp når ugraset spirer gjennom filmen på jordoverflaten. Ved behandling etter fremspiring kan diflufenikan tas opp gjennom bladene. Diflufenikan har jordvirkning og vil hemme ugras som spirer etter behandling.