Luna Sensation, fungicid, soppmiddel, jordbær

Luna Sensation

 

Luna Sensation SC 500 godkjent på dispensasjon 2020

Etter søknad fra Norsk Landbruksrådgiving har Mattilsynet godkjent Luna Sensation på dispensasjon for bruk mot gråskimmel i jordbær. Søknaden ble innvilget i april 2020 og Mattilsynet tillater bruk av Luna Sensation i perioden fra 1. mai – 29. august 2020.

Bruksområde

Luna Sensation er tillatt mot gråskimmel i jordbær på dispensasjon fra 1. mai til 29. august 2020.

Virkeområde

Luna Sensation har forebyggende virkning mot gråskimmel. 

Virksomtstoff

Det er 2 ulike aktivstoff:

Fluopyram 250 g/l+

Trifloxystrobin 250 g/l

Dose og behandlingstidspunkt

Dosering per dekar: 40 ml Luna Sensation. Væskemengde 30 – 100 liter pr dekar.

Maks en behandling per sesong i jordbær.

Behandlingsperiode: Fra begynnende blomstring (BBCH 60) til avblomstring (BBCH 67).

Resistens

Resistens mot et soppmiddel eller andre midler med samme virkningsmekanisme kan oppstå etter gjentatt bruk av slike midler. For å motvirke resistensutvikling, må en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme. NIBIO uttaler at det er kryssresistens mellom trifloksystrobin og pyraklostrobin. I Norge er det påvist resistens mot fluopyram i jordbær, men foreløpig er denne resistensen lite utbredt. Fra andre land er  det erfart at resistens kan endre seg, og derfor er det viktig at Luna Sensation kun skal brukes en gang per sesong.

Selger påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade som følge av feilaktig bruk av produktet, og står ikke ansvarlig for manglende effekt ved en eventuell dannelse av resistens mot produktet.

 

 

 

 

 

Luna Sensation  

Last ned sikkerhetsdatablad