Siltra Xpro

Bruksområde

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst og vårhvete, rug og rughvete.

Virkeområde

Mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, dvergrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset på korn. Under gode sprøyteforhold vil Siltra Xpro EC 260 ha god virkning mot gulrust og brunrust også ved bruk av halv og trekvart dose. Vær oppmerksom på at redusert dose gir
kortere virkningstid. Siltra Xpro EC 260 har i hovedsak forebyggende virkning mot sykdommene.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

Senest 5 uker før høsting.

Virksomt stoff

Bixafen 60 g/l
Protiokonazol 200 g/l

Virkemåte

Siltra Xpro som består av to virkestoffer med systemisk virkning som tas raskt opp av kornplantenes blad og transporteres oppover i planten. Det virksomme stoffet bixafen hemmer respirasjonen i soppenes celler, mens det virksomme stoffet protiokonazol hemmer oppbyggingen av soppenes cellemembraner. Siltra Xpro virker forebyggende og kurativt, og gir ny tilvekst et visst vern. Regn 1- 2 timer etter sprøyting påvirker ikke Siltra Xpro sin biologiske virkning. Best virkning oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium, og behandling bør derfor foretas ved begynnende angrep eller etter utslag i risikobaserte prognosemodeller. Siltra Xpro inneholder 2 virksomme stoffer som virker forskjellig på livsprosessene til soppen. Dette reduserer faren for utvikling av resistens mot midlene. Virkningstiden avhenger av faktorer som behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadium på kulturen, veksthastighet, infeksjonstrykk m.m.

Forebygging av resistens

Protiokonazol tilhører den kjemiske gruppen triazolinthioner, mens bixafen tilhører den kjemiske gruppen carboxamider. Ved å benytte to ulike virkningsmekanismer i samme produkt reduseres risikoen for at sopper utvikler resistens overfor soppmidlet.

Generelt anbefales det å ta følgende forholdsregler for å redusere risikoen for utvikling av resistens:
1. Maksimalt 1 behandling med Siltra Xpro EC 225 per sesong.
2. Bruk Siltra Xpro eller andre carboxamid-holdige produkter etter varsel eller så tidlig som mulig i infeksjonsforløpet.
3. Med jevne mellomrom anbefales det å bruke produkter med andre virkningsmekanismer (alene eller i tankblanding) som er effektive mot de aktuelle soppsykdommene.
4. Bruk doseringer (både av carboxamid og blandingspartner), som gir en effektiv bekjempelse.

Siltra Xpro

Last ned sikkerhetsdatablad