Bayer og honningbier

Det er sterke bånd mellom landbruk og birøkt, og landbruksdrift kan påvirke bienes helse på mange måter. Virkningene av plantevernmidler på honningbier ble utprøvd allerede på 1920-tallet. Helt siden den gang har kravene til denne type testing utviklet seg i takt med kunnskap fra forskning.

Vårt fokus på bienes sikkerhet går lengre enn til selve salget av plantevernmidler, og stopper heller ikke når et produkt offisielt er godkjent til bruk. Etter at nye produkter er introduseres på markedet fortsetter vurderings- og evalueringsprosessen igjennom overvåkning og tilbakemeldinger fra erfaringer i felt og fra våre kunder. Oppdatering av dokumentasjon med nye forskningsresultater av betydning for produktene er en løpende prosess.

Les mer her.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG