Då-arter

Galeopsis spp. Lepeblomstfamilien

 

Biologi og kjennetegn:
Kvassdå og guldå er svært like på frøplantestadiet og omtales her under ett. Begge artene er sommerettårige og spirer om våren. Frøplanten har omvendt eggeformede blader med stilk med innhakk ved basis. Den voksne planten blir mellom 30 til 80 cm høy, har opprett stengel. Varige blad er eggformede og grovtannende, og sitter motsatt på stengelen. Blomstene er røde, rosa eller hvite, rørformet og sitter i krans i toppen og i bladhjørner. En plante gir ca 200 frø. 

Vokseplass:
Då-arter trives på alle typer jord, men foretrekker  moldrik mineraljord og myrjord med god N-tilgang.

Forekomst:
Då-arter opptrer som ugras i alle typer åkerkulturer.

 

 

 

Under finner du en oversikt over Bayer produkter som har effekt mot då.

For mer informasjon om hvilket produkt som er aktuelt i din kultur; klikk på bildene og les mer om bruksbetingelsenen til de enkelte produktene.

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG