Sølvbunke (Deschampsia caespitosa)

 

Slirehinne: Svært lang, opp til 15 mm, tilspisset.
Bladører: Mangler.
Bladstilling i skuddet: Bladplaten er brettet i skuddet.
Bladslire: Åpen, rund og ofte kjølformet.
Bladplate: Mørkegrønne, lange og svært stive blader, med rifler og tydelige fremtredende bladnerver og lyse striper. Blank underside.
Blomsterstilling: Stor, blank topp: Småaks med to blomster med fiolett til hvitaktig farge. Korte doble agn.

Beskrivelse: Flerårig tuedannende gras med opprette lange strå. Trives på eng, grøftekanter og fuktig skogsmark.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG