Åkersvineblom

Senecio vulgaris, Kurvplantefamilien

 

Biologi og kjennetegn:
Planten er vinterettårig, spirer hele vekstsesongen og kan ha en til to generasjoner per år. Frøplanten har parvise og lansettformede frøblad med stilk. Den voksne planten har sagtannede blader i rosett. Stengelen er opprett, saftig og noe uregelmessig greinet med blader uten stilk som sitter enkeltvis. Åkersvineblom kan bli 10-40 cm høy og har en frøproduksjon på ca 4000 frø per plante som overlever inntil 3 år i jorden.

   

Vokseplass:
Åkersvineblom trives på lett næringsrik jord med lav pH.

Forekomst:
Åkersvineblom opptrer som ugras spesielt i hagebrukskulturer, frukt og grønnsaker. I korn har planten dålig konkurrase evne.

Under finner du en oversikt over Bayer produkter som har effekt mot åkersvineblom.

For mer informasjon om hvilket produkt som er aktuelt i din kultur; klikk på bildene og les mer om bruksbetingelsenen til de enkelte produktene.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG