Ertevikler (Cydia nigricana)

Ertevikler er en ca. 1,4 mm stor sommerfugle med brune vinger. Larven er gulhvit med brunt hode og nakke og blir ca 9 mm lang. Larven overvintrer i jorden der det har vært erter. Forpupping skjer om våren og den voksne ertevikleren flyr ut til nye erteåkre i juni/juli. her legger den egg på blader og blomster. Larven gnager seg inn i belgen og spiser på frøene. den danner også et spinn inne i belgen og legger igjen ekskrementer. Etter 2-3 uker kryper den ut og ned i jorden der den forpupper seg.

 

Vertsplanter

Erter, vikker og blomstererter

 

 

Under finner du en oversikt over Bayer produkter som har effekt mot ertevikler.

For mer informasjon om hvilket produkt som er aktuelt i din kultur; klikk på bildene og les mer om bruksbetingelsenen til de enkelte produktene.

 Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG