Hussar Plus OD

Bruksområde

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre!

Virkeområde

God effekt kan ventes mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat,
hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, rødtvetann, tungras,
tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep. Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemorsblomst og åkersvineblom. Hussar PLUS OD har noe effekt mot jordrøyk samt noe men variabel effekt mot knereverumpe.

Virksomt stoff

Jodsulfuron 50 g/l
Mesosulfuron 7,5 g/l

Virkemåte

Begge aktivstoffer i Hussar PLUS OD hører til den kjemiske gruppen sulfonylurea, og tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Dette skjer ved at de virksomme stoffene jodsulfuron og mesosulfuron hemmer dannelsen av de livsviktige aminosyrene isoleucin og valin i ugraset. Hussar PLUS OD er imidlertid tilsatt et stoff som beskytter kornplantene.

Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10- 15 dager
ses en gulfarging av de yngste plantedelene, og ugraset begynner å falle sammen for så å
visne vekk i løpet av de neste 2- 4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at
ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppe.

Forebygging av resistens

Hussar Plus OD tilhører den kjemiske gruppa sulfonylurea HRAC gruppe: B. Resistens mot preparat tilhørende sulfonylurea-gruppen er kjent i vassarve, samt enkeltstående tilfelle i balderbrå, då, linbendel, stivdylle og hønsegras i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til at naturlig resistente individ av en ugrasart oppformeres og blir dominerende med resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/ middelgruppen som resultat. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling, skal Hussar Plus OD eller midler med samme virkningsmekanisme brukes alene maksimalt 2 av 3 år. Det tredje året må det brukes / skiftes til et middel fra en kjemisk gruppe med en annen virkningsmekanisme, tankblandes med dette eller kombineres med et ikke-kjemisk tiltak. Dersom det alt er påvist resistens mot sulfonylurea på arealet, må Hussar Plus OD ikke brukes, eller det må blandes med et preparat med en annen virkningsmekanisme som er effektivt mot denne/de aktuelle ugrasarten(e).

Hussar Plus OD

Last ned sikkerhetsdatablad