Betebladlus (Aphis fabae)

Betebladlusen er sort og 2-3 mm lang. De uvingende individene kan ha små gråhvite voksflekker. Betebladlusen overvintrer som egg på vintervertene beinved og krossved. Innflygning til sommerverten skjer ultimo mai og oppformering skjer i de etterfølgende måneder. Betebladlusen danner raskt kolonier på de unge vertsplantene.

 

Vertsplanter

Bete, bønner og spinat.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG