Rengjøring

Sprøyteutstyret bør rengjøres i henhold til rengjøringsprosedyren på etiketten straks arbeidet avsluttes. Tomemballasjen bør skylles minst tre ganger med vann før innholdet tømmes i sprøytetanken.

Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag fem ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Ved endt vekstsesong og ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med anbefalt vaskemiddel.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG