Beterust (Uromyces betae)

Når beterust opptrer på bladene sees små røde til brunlige rusthoper. Rusthopene smitter lett av og forårsaker en avbleket sone rundt angrepsstedet. Skadebildet sees vanligvis først på sensommeren. Yngre blader blir uregelmessig krøllete, blir langsomt gule og vil etter hvert visne og dø.

 

Vertsplanter

Beter

 

 
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG