Nyheter

20.05.2020

Ugras i vårkorn 2020

Les mer om ugrasstrategier og hvilke produkter Bayer kan tilby i vårkorn. » mer

28.03.2019

Strategi uten Prestige i potet:

Monceren og Biscaya er løsningen


Beisemiddelet Prestige er ikke lenger lov å bruke, og hvilken strategi skal du da velge?
Les mer om Monseren mot svartskurv og Biscaya mot skadeinsekter. » mer

Høsthvete, ugras om våren, grasugras

24.04.2020

Vårens strategi mot grasugras i høsthvete

Hvilke produkter og blandinger er aktuelle for nettopp din ugrasstrategi? Les mer om bekjempelse av grasugras i høsthvete om våren.
» mer

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG