Nyheter

Delaro i høstkorn

02.10.2020

Delaro mot overvintringssopp i høstkorn

Pleier det å være minst 2 måneder med snø i ditt område, vil det være en god forsikring å behandle høstkornet mot overvintringssopp med Delaro.

» mer

høsthvete

15.09.2020

Ugras om høsten:

Atlantis OD - bruk høsten til bekjempelse av grasugras i høstkorn

Grasugras kan med stor fordel bekjempes i høsthvete og rug om høsten. Atlantis OD har god virkning mot flere grasugras, samt noen tofrøblada ugrasarter.
» mer

Infinito tørråte potet late blight potatoes

16.06.2020

Infinito mot tørråte - effektiv under stort smittepress

Infinito har god forebyggende effekt mot tørråte på bladene, med sporehemmende og sporedrepende effekt er preparatet svært godt egnet når det er høyt smittepress. » mer

soppmidler, fungicider, korn, hvete, bygg, soppsykdommer

09.06.2020

Soppbehandling i bygg og hvete - med fokus på Xpro

Når flaggbladet er helt fremme er det tid for soppsprøyting. » mer

07.06.2020

Skadeinsekter trives godt i varmt vær

Under varme og tørre værforhold øker insektenes aktivitet betydelig. Hvilke insekter observerer du, og er det behov for tiltak? » mer

ugras, vårkorn, herbicider, bygg, hvete, hussar, attribut, atlantis

20.05.2020

Ugras i vårkorn 2020

Les mer om ugrasstrategier og hvilke produkter Bayer kan tilby i vårkorn. » mer

Høsthvete, ugras om våren, grasugras

24.04.2020

Vårens strategi mot grasugras i høsthvete

Hvilke produkter og blandinger er aktuelle for nettopp din ugrasstrategi? Les mer om bekjempelse av grasugras i høsthvete om våren.
» mer

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG