Nyheter

24.06.2021

Bayer søker Rådgiver

Bayer Crop Science søker Rådgiver - Advisory Representative i 50 % fast stilling (kan kombineres med annen fast stilling/egen gårdsdrift) » mer

Høsthvete, ugras om våren, grasugras

08.04.2021

Vårens strategi mot grasugras i høsthvete-2020

Hvilke produkter og blandinger er aktuelle for nettopp din ugrasstrategi? Les mer om bekjempelse av grasugras i høsthvete om våren.
» mer

ugras, vårkorn, herbicider, bygg, hvete, hussar, attribut, atlantis

08.04.2021

Ugras i vårkorn 2020

Les mer om ugrasstrategier og hvilke produkter Bayer kan tilby i vårkorn. » mer

soppmidler, fungicider, korn, hvete, bygg, soppsykdommer

08.04.2021

Soppbehandling i bygg og hvete - med fokus på Xpro

Når flaggbladet er helt fremme er det tid for soppsprøyting. » mer

Delaro i høstkorn

02.10.2020

Delaro mot overvintringssopp i høstkorn

Pleier det å være minst 2 måneder med snø i ditt område, vil det være en god forsikring å behandle høstkornet mot overvintringssopp med Delaro.

» mer

høsthvete

15.09.2020

Ugras om høsten:

Atlantis OD - bruk høsten til bekjempelse av grasugras i høstkorn

Grasugras kan med stor fordel bekjempes i høsthvete og rug om høsten. Atlantis OD har god virkning mot flere grasugras, samt noen tofrøblada ugrasarter.
» mer

07.06.2020

Skadeinsekter trives godt i varmt vær

Under varme og tørre værforhold øker insektenes aktivitet betydelig. Hvilke insekter observerer du, og er det behov for tiltak? » mer

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG