PROPULSE SE 250

Bruksområde

Propulse SE 250 er godkjent for bekjemping av soppsykdommer i korn og oljevekster.

Virkestoff:

Fluopyram            125 g/liter

Protiokonazol       125 g/liter

 

Virkeområde

Kombinasjonen av to aktivstoffer gjør at Propulse SE 250 virker mot flere soppsykdommer i oljevekster og korn Propulse SE 250 har systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp, gråskimmel og skulpesopp i oljevekster

 

Virkemåte

Propulse SE 250 består av to aktive substanser fra to ulike kjemiske grupper:
• Fluopyram tillhører den kjemiske gruppen pyridinyl-etyl-benzamider. Fluopyram hemmer respirasjonen i soppens celler.
• Protiokonazol tillhører den kjemiske gruppen triazoler. Protiokonazol hemmer oppbyggingen av
soppens cellemembran.

De aktive substansene virker systemisk og fordeles jevnt i bladene med saftstrømmen. Behandling tidlig i soppens utvikling øker normalt effekten. Virkningstiden for Propulse SE 250 bestemmes av behandlingstidpunkt, dosering, kulturens utviklingsstadium, veksthastinghet, infeksjonstrykk og fuktighetsforhold.

 

Resistens

Propulse SE 250 inneholder to aktivstoff med to ulike virkningsmekanismer og dette reduserer risiko for at soppen utvikler resistens mot soppfungicidet. Generelt anbefales følgende forholdsregler for å redusere resistens :

1.      Maksimalt 2 behandlinger med Propulse SE 250 i høstsådde kornvekster, samt 1 behandling i vårkorn og oljevekster

2.      Propulse SE 250 eller andre SDHI-holdige produkter forebyggende eller så tidlig som mulig i infeksjonsforløpet.

3.      Bruk doseringer, både av SDHI- hemmer og blandingspartner, som gir en effektiv bekjempelse.

   

Les mer om bruk og effekt: Propulse i korn

Les mer om bruk og effekt: Propulse i oljevekster


 

For mer detaljer se brosjyre, etikett og sikkerhetsblad på høyre side.