Roundup PowerMax

BRUKSOMRÅDE

Mot ugress før såing eller planting samt etter såing av ulike kulturer, men før kulturen spirer.
Mot ugress i stubbåker, hekker, frukthager, juletreplantasjer, skogplanteskoler samt brakking.
For nedvisning og ugressbekjempelse i bygg og gressfrø. 
Mot rot- og stubbeskudd.
Andre bruksområder hvor vegetasjon er uønsket.
Kulturer for frø må ikke behandles.

VIRKEOMRÅDE

Roundup PowerMax er et ikke-selektivt ugressmiddel til bruk mot ugress før fram-spiring av en kultur, målrettet behandling i enkelte kulturer samt nedvisning/ brakking etter høsting samt i andre områder hvor slik bruk er tillatt. 

VIRKSOMT STOFF

Roundup PowerMax inneholder 720 g/kg Glyfosat.

VIRKEMÅTE

Roundup PowerMax er et systemisk ugressmiddel som absorberes gjennom bladene og distribueres av saftstrømmen gjennom hele planten. Etter ca. 10 dager kan effekten vanligvis sees på planten. Produktet virker ved å blokkere dannelsen av de aromatiske aminosyrene i planten. Roundup PowerMax som havner på bakken blir umiddelbart bundet til jorda og inaktivert, hvoretter nytt ugress ikke hindres i å spire. Nedbrytning er hovedsakelig mikrobiell. 

RESISTENS

Roundup PowerMax tilhører den kjemiske gruppen EPSP- syntese hemmer, HRAC gruppe 9. Resistens mot Roundup PowerMax er ikke kjent hos ugrasarter i Norge, men er kjent i flere ugrasarter, bl.a. tunrapp og raigrasarter i utlandet.

Gjentatt bruk av samme preparat eller preparater med samme virkningsmekanisme kan føre til resistensutvikling. For å unngå dette anbefales det med jevne mellomrom å bruke et preparat med en annen virkningsmekanisme, enten i form av en tankblanding eller ved å bytte preparater med jevne mellomrom. I tillegg anbefales det å bruke dyrkingsteknikker, som pløying, vekstskifte etc. for å motvirke resistensutvikling.

For mer informasjon se Etikett og Sikkerhetsdatablad.
 

Roundup PowerMax

Last ned sikkerhetsdatablad